Skoč na obsah Skoč na menu

Profil

Personálne zloženie našej kancelárie

 

JUDr. Gabriela Bírošová -  je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory  a v  zozname správcov konkurznej podstaty. V súčasnosti sa venuje najmä konkurznému právu vrátane reštrukturalizácii a konkurzu fyzických osôb. Počas svojej praxe nadobudla JUDr. Gabriela Bírošová významné vedomosti a skúsenosti z oblasti občianskeho, obchodného práva, práva nehnuteľností a sporovej agendy. V rámci advokátskej kancelárie ponúka taktiež riešenie sporu, konfliktu prostredníctvom mediácie. Ovláda nemecký jazyk.

 

Ing. Zuzana Halušková – asistentka